Stasjonære høytrykk vanntåke slokkeanlegg

Stasjonære høytrykk vanntåke slokkeanlegg er et alternativ til tradisjonelle sprinkleranlegg. De bruker betydelig mindre vann og som en følge av dette, er rørsystemene som benyttes også betydelig mindre. 


Egner seg spesielt godt til brannbeskyttelse av:

  • Museer eller andre bygg hvor man frykter vannskader ved brannslokking.
  • Verneverdige bygninger, hvor inngrepet ved montering av brannslokkeanlegget må minimeres.
  • Bygg der krav til etstetikk er av spesiel betydning, som hoteller, kontorbygg o.l.
  • Byggninger hvor tilgjgengelig vannmengde er begrenset (eks. eldre bygårder).
  • Bygg hvor brannfaren er spesielt høy.

Kort om Vekos

Vekos er markedsledende i Norge på høytrykk vanntåke slokkeanlegg. Siden år 2000 har vi levert høytrykk vanntåke slokkeanlegg til passasjerskip og senere i bygninger. Les mer

  • +47 33 14 00 20
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Skreppestad Næringspark, 3261 Larvik