Vanntåke slokkeanlegg

Høytrykk vanntåke slokkeanlegg

Høytrykk vanntåke er basert på mye av samme teknologi som tradisjonell sprinkler -som dyser, rør og sentral. Til forskjell forstøver dette systemet vanndråpene og det er mindre dimensjon på rør og sentralen er utstyrt med en høytrykkspumpe.

  • Lavere vannforbruk og dermed lavere krav til vannforsyning og mindre vannskader ved slokking
  • Mindre rør og enklere montering
  • Større dekningsareal per dyse

 

 

Med høytrykk vanntåke oppnår man følgende:

Tåken vil i mye større grad følge den oppdriften den varme røyken skaper og ledes inn der brannen er. I tillegg vil de varme røykgassene bli raskere avkjølt med små dråper som tar raskere opp varmen enn store dråper fra sprinkler. Når en dråpe får økt temperaturen til over 100 C går den over i gassform. Da utvider hver dråpe seg ca. 1700 ganger. Dette gjør at dråpen tar ut mye energi fra brannen som brannen ikke kan bruke til å videreutvikle seg. Der sprinkler i størst grad fjerner det brennbare materialet, fjerner vanntåken varmen og oksygen.

Teknologien egner seg også svært godt til å bli etter montert i eldre bygninger, da høytrykk vanntåkeanlegg oftest kan knyttes til eksisterende ledningsnett og at man har små rør dimensjoner og en estetisk hensynsfull dyse som gir et diskret system.

Ultrafog film:  https://www.youtube.com/watch?v=F_QKrzxpbz8&t=50s

 

Lavtrykk vanntåke slokkeanlegg

Lavtrykksteknologi gjør det mulig å skape vanntåke helt ned til 5 bar.

 

Egner seg spesielt godt til brannbeskyttelse av:

  • Museer eller andre bygg hvor man frykter vannskader ved brannslokking.
  • Verneverdige bygninger, hvor inngrepet ved montering av brannslokkeanlegget må minimeres.
  • Bygg der krav til etstetikk er av spesiel betydning, som hoteller, kontorbygg o.l.
  • Byggninger hvor tilgjgengelig vannmengde er begrenset (eks. eldre bygårder).
  • Bygg hvor brannfaren er spesielt høy.

Siste referanser

Linderud Gård

Linderud Gård

Ærverdige Linderud Gård med historie som strekker seg helt tilbake til 1030. Bygget har de siste ti årene gjennomgått en omfattende restaurering og deretter blitt vernet som et kulturminne av nasjonal betydning. Bygget er fullsprinklet med høytrykk vanntåke med...

Eplehagen i Sandefjord

Eplehagen i Sandefjord

Eplehagen er et moderne leilighetsbygg med 32 leilighet i Sandefjord. Hvert bygg er sprinklet med høytrykk vanntåke, og alle tre byggene er løst med en felles sentral.

Tollboden Hotell

Tollboden Hotell

Bygget er fra 1783 og har en meget diskre høytrykkvanntåke installasjon som imøtekommer bygget sin originalitet og moderne design.  Det er også installert fasadebeskyttelse med lavtrykk vanntåke. Diskre installasjon med takdyse   Foto: Emile Holba

Våre partnere

Kontakt oss