Kjøkken slokkesystemer

Kjøkken slokkesystemer

Brann i kjøkken kan fort spre seg til andre deler av bygget via ventilasjonskanaler dersom man ikke har installert et godkjent og riktig dimensjonert brannslokkesystem. I følge Sikkerhetsforskrift FG-1100:1, utarbeidet av Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG), heter det at kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og steke innretninger hvor det benyttes olje eller fett skal ha automatisk slokkeanlegg.

 

Siste referanser

Linderud Gård

Linderud Gård

Ærverdige Linderud Gård med historie som strekker seg helt tilbake til 1030. Bygget har de siste ti årene gjennomgått en omfattende restaurering og deretter blitt vernet som et kulturminne av nasjonal betydning. Bygget er fullsprinklet med høytrykk vanntåke med...

Eplehagen i Sandefjord

Eplehagen i Sandefjord

Eplehagen er et moderne leilighetsbygg med 32 leilighet i Sandefjord. Hvert bygg er sprinklet med høytrykk vanntåke, og alle tre byggene er løst med en felles sentral.

Tollboden Hotell

Tollboden Hotell

Bygget er fra 1783 og har en meget diskre høytrykkvanntåke installasjon som imøtekommer bygget sin originalitet og moderne design.  Det er også installert fasadebeskyttelse med lavtrykk vanntåke. Diskre installasjon med takdyse   Foto: Emile Holba

Våre partnere

Kontakt oss