Slokkegass systemer

Slokkegass systemer

Novec 1230 er et personsikkert og effektivt system for brannslukking uten miljømessige ulemper. Novec 1230 er i væskeform, men ved utløsning blir det dannet en gass. Systemet fortrenger ikke oksygen, er ufarlig for mennesker og er tillatt brukt i bemannede rom. Brannslukkingssystemet er typisk brukt i maskinrom, containere, datahaller og arkivrom. Er plassbespaende sammenlignet med Inergen.

Egner seg spesielt godt til brannbeskyttelse av:

  • Maskinrom
  • Containere
  • Datahaller
  • Arkivrom

Siste referanser

Linderud Gård

Linderud Gård

Ærverdige Linderud Gård med historie som strekker seg helt tilbake til 1030. Bygget har de siste ti årene gjennomgått en omfattende restaurering og deretter blitt vernet som et kulturminne av nasjonal betydning. Bygget er fullsprinklet med høytrykk vanntåke med...

Eplehagen i Sandefjord

Eplehagen i Sandefjord

Eplehagen er et moderne leilighetsbygg med 32 leilighet i Sandefjord. Hvert bygg er sprinklet med høytrykk vanntåke, og alle tre byggene er løst med en felles sentral.

Tollboden Hotell

Tollboden Hotell

Bygget er fra 1783 og har en meget diskre høytrykkvanntåke installasjon som imøtekommer bygget sin originalitet og moderne design.  Det er også installert fasadebeskyttelse med lavtrykk vanntåke. Diskre installasjon med takdyse   Foto: Emile Holba

Våre partnere

Kontakt oss